Regler

Vika SportfiskeklubbFör allas trivsel finns det regler som måste följas vid sjöarna


 • Fiskekortet är giltigt i 12 timmar och kvoten är tre fiskar.


 • Ingen omlösning av kort inom 12 timmarsperioden.


 • Fiskekort löses via Swish på nr: 123 557 9602  eller  vid  automaten i Nyhyttan.


 • Medlemmar ansvarar för sina gäster när de fiskar.


 • Ett spö per person och fiskekort.


 • Vid Sågsjön är området mellan dammen och de röda trianglarna ovanför bryggorna flugfiskezon. Allt annat fiske inom detta område är förbjudet under isfri period.


 • Samtliga bryggor i sjöarna är i första hand till för flugfiskare.


 • Det är inte tillåtet att i någon av sjöarna fiska från båt.


 • Glöm inte att fylla i fiskerapporten och lämna i boxarna vid respektive sjö. Den ligger till grund förstatistik.


 • Alla medlemmar har rätt att kontrollera om fiskare har giltigt fiskekort.


 • Giltigt fiskekort ska medtagas vid fiske.  Stickkontroller av dagkort med jämförelse av aktuell  medlemskapslista kommer att utföras.


 • Sopor tas med hem.


 • Vid nyttjande av stugan vid Sågsjön bokas denna hos någon i styrelsen (endast aktiva medlemmar).


 • Fiskrens tas med hem eller grävs ned ordentligt.


 • Angling efter gädda med fullstor angelkrok är tillåten i båda sjöarna.  Vid uppvisande av tre  gäddor till   någon i styrelsen erhålles ett dygnskort.


 • Släng inte fimpar i och vid sjöarna. Regnbågen har vid flertalet tillfällen visat sig kunna äta dessa och dött.


 • Anmäl fel och brister vid sjöarna till styrelsen.