Bli medlemVill du bli medlem i Vika Sportfiskeklubb?

 


Betala in medlemsavgiften till:


Plusgirokonto: 79 37 07-1

Swish: 123 363 1033Uppge namn, adress och ev mailadress så vi kan registrera dig

som medlem.Årsavgifter 2022


Junior 100 kr

Senior 350 kr

Familj 500 kr

(inkl. barn oavsett ålder som är folkbokförda på samma adress)