Regler

För allas trivsel finns det regler som måste följas vid sjöarna


Fiskekortet är giltigt i 12 timmar och kvoten är tre fiskar.


Ingen omlösning av kort inom 12 timmarsperioden.


Fiskekort löses via Swish på nr: 123 557 96 02.


Medlemmar ansvarar för sina gäster när de fiskar.


Ett spö per person och fiskekort.


Vid Sågsjön är området mellan dammen och de röda trianglarna ovanför bryggorna flugfiskezon. Allt annat fiske inom detta område är förbjudet under isfri period.


Samtliga bryggor i sjöarna är i första hand till för flugfiskare.


Det är inte tillåtet att i någon av sjöarna fiska från båt.Alla medlemmar har rätt att kontrollera om fiskare har erlagt betalning via Swish.


 Stickkontroller av erlagd betalning för fiske och jämförelse av aktuell  medlemskapslista kommer att utföras.


Sopor tas med hem.


Vid hyra av stugan vid Sågsjön samt vid uppställning av husbil, husvagn eller tält på dess fastighet, bokas detta hos någon i styrelsen (endast aktiva medlemmar).


Fiskrens tas med hem eller grävs ned ordentligt.


Angling efter gädda med fullstor angelkrok är tillåten i båda sjöarna.  Vid uppvisande av tre  gäddor till   någon i styrelsen erhålles ett fiskekort.


Släng inte fimpar i och vid sjöarna. Regnbågen har vid flertalet tillfällen visat sig kunna äta dessa och dött.


Anmäl fel och brister vid sjöarna till styrelsen.