Premiärer

 

Premiärer 2022

 

 

Datumen för premiärerna är preliminära och kan komma att ändras (ibland med kort varsel) beroende på klubbens ekonomi, framkomlighet till sjöarna och fisktillgång. Eventuella ändringar kommer att uppdateras här på hemsidan.

 

Premiärerna startar kl. 06.00 utom på midsommardagen

då starten för fisket är kl. 13.00

 

Sågsjön

 

 

Lördagen den 26 februari

(fiskeförbud fr.o.m 1 nov )


Midsommardagen den 25 juni

(fiskeförbud fr.o.m den 13  juni)

 

Lördagen den 6 augusti 

(fiskeförbud fr.o.m den 2 augusti)

 

 

Långtjärn

 


Lördagen den 9 juli

(fiskeförbud fr.o.m den 4 juli)

 

Juldagen den 25 december

(fiskeförbud fr.o.m den 1 nov)